Kontakta mig info@sundaymorning.nu

Så här städar du effektivt

För ett rent och fräscht hem utan stress

Det rekommenderas att man städar hemma en gång i veckan för att bevara hemmet rent och fräscht. Det kan låta som ett tråkigt projekt men med rätt utrustning, rengöringsmedel och en positiv inställning kan städningen bli både smärtfri och effektiv och du får ett skinnande rent hem på nolltid! Jag vill börja passa på att tipsa om en tjänst för den lata som vill ta hjälp av ett städföretag med sin städning, kolla in flyttstädning24.se de erbjuder gratis offerter från städföretag i din stad på bland annat flyttstädning. För den som har energi kommer här en hel del städtips när du städar på egen hand.

Städa effektivt

Den mentala inställningen är viktigare än vad man tror när det gäller städning och om man har en negativ inställning blir det faktiskt väldigt tråkigt, men med en positiv inställning och ens favoritmusik kan städningen faktiskt gå både snabbt och enkelt. Dessutom är det bra om man kan få unna sig belöning efter att man har städat klart för att öka motivationen. Det behöver inte vara något avancerat utan det räcker med att unna sig en kort stund till att varva ner i soffan.

Städning steg för steg

Det viktigaste för att kunna städa på ett effektivt sätt är att städa steg för steg och inte påbörja en massa olika städprojekt i olika rum samtidigt. Det leder nämligen bara till att man har en massa pågående projekt och man hinner inte göra så mycket utan springer mest runt mellan de olika projekten och stressar upp sig i onödan. Men genom att arbeta systematiskt och ta sig igenom rum för rum för att spara både tid och energi.

Det är också viktigt att vara koncentrerad när man städar och det är därför en fördel om du kan städa när du är själv hemma för att minimera störningsmomenten. Att undvika att kolla mobilen eller liknande är också att rekommendera då mobilen är en tidstjuv och en kort tvåminuters paus blir lätt trettio minuter och sen är klockan plötsligt mycket och du måste rusa iväg på en aktivitet utan att egentligen har fått något vettigt gjort. Att lägga ifrån sig telefonen under städningen och istället plocka fram den efter att man har städat klart gör både städningen och mobilsurfandet mer effektivt.

Ett annat tips för mer effektiv hemstädning om man har ett stort hem och det är är att sprida ut städningen över flera dagar om det känns väldigt tufft att ta tag i allt på en dag. Det kan nämligen bli väldigt tufft och jobbigt om man har för många rum och då kan man faktiskt hellre dela upp det mellan flera olika dagar. Badrum och kök är de två rummen som kräver mest tid och det är därför viktigt att rengöra dem båda rummen regelbundet för att göra det så enkelt som möjligt när man väl städar. Att tvätta ett handfat eller skura rent ett badkar när ett par veckors ingrott smuts är oerhört mer tidskrävande än om rengöringen görs veckovis.

3 enkla städtips

Spara tid med din städningEtt enkelt och användbart tips är att inte överdosera rengöringsmedel för det gör ofta att det bildas flammiga fläckar när det har torkat. Ett annat tips är att använda såpa som är både skonsamt för miljö och hem då det känns väldigt fräscht. Ett annat tips är att rengöra bakom kyl och frys regelbundet, dvs minst en gång per år för att det gör vitvarorna mer energieffektiva.

Ett annat enkelt tips för effektiv städning är att använda olika trasor för olika ändamål. Ett bra och enkelt sätt att göra detta är att använda olika färger på trasorna och ha en färg till varje rum. Mikrofiberdukar brukar fungera för den mesta typen av städning och det finns även mikrofiberdukar som är anpassade efter olika städområden, t.ex. kök, golv och fönster.

Ett annat tips är att göra det till en vana att plocka med dig saker när du rör i hemmet. och ställa dem på plats direkt. Detta gör nämligen att du slipper ägna massa tid åt att leta efter saker då du istället lägger tillbaka dem på sin rätta plats. Det ger dessutom ett positivt mervärde och gör att du slipper börja med att plocka undan massa prylar när du börjar städa utan du kan istället börja direkt med att torka av saker.

Mina tips till att starta eget företag

Affärsplan Här har jag samlar mina bästa tips om hur man gör för att starta ett eget företag och vad man bör tänka på. drömma om eget företagMånga drömmer om att få till en förändring i sitt liv, och en av de vanligaste drömmarna är att få en möjlighet att tjäna sitt uppehälle genom eget företagande. Man har kanske en idé om att sälja varor eller tjänster inom en sektor man intresserar sig för, eftersom en av de stora drivkrafterna är att trivs och ha roligt på sitt jobb. Men, för många är tanken på att starta eget kanske också den enda möjligheten att få ett jobb över huvud taget, med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut idag. Även om arbetslösheten kanske inte ökar längre, blir det ändå fler och fler som saknar en fast anställning. Man tvingas leva med ständig beredskap för att ta vara på den få chanser till vikariat eller korta tidsbestämda jobb. Att i den situationen få möjlighet att starta eget företag och få både stadig sysselsättning och inkomst är naturligtvis ett lockande alternativ. Nu är det inte helt enkelt att starta ett eget företag. Det krävs en hel del planering, och många kontakter med parter på arbetsmarknaden och den tänkta kundkretsen.

Hur börjar man?Affärsplan 12 steg

Det första man måste göra är att göra upp en affärsplan. Du måste fundera på hur du bäst kan planera och beskriva din affärsidé, och skapa tydliga mål för den kommande verksamheten. Om du är arbetslös, eller vill få någon form av starthjälp, måste du kunna presentera en hållbar affärsidé som man tror på, annars kan det vara svårt att få startbidrag. Du måste också sätta dig ner och göra en kalkyl, där du räknar ut kostnader för lön och försäkringar, och också hur du ska prissätta dina varor eller tjänster. Du måste också ha en plan för vad du skall göra om dina kunder inte betalar i tid, det är väldigt viktigt att du har ett cash-flow i din verksamhet så att du kan betala dina räkningar i tid, skulle du hamna i en sådan situation att din kund inte betalar kan du alltid vända dig till ett finansbolag för att sälja dina fakturor. På det viset får du snabbt tillgång till pengar. Vilken typ av företag har du tänkt dig? Enskild näringsverksamhet är kanske den vanligaste företagsformen när det gäller eget företagande, åtminstone till en början. Men, du kan, till exempel, också välja handelsbolag eller aktiebolag. Det gäller också att hitta på ett bra namn för ditt företag. Ett namn som inte redan finns, och som kan bli godkänt vid granskningen hos Bolagsverket. Företagande handlar mycket om pappersarbete, och det gäller att hålla reda på alla regler och bestämmelser som finns. Först bör du ta reda på om den verksamhet du tänkt bedriva kräver någon form av tillstånd. Eller kanske det krävs att du registrerar eller på annat sätt anmäler verksamheten till en, eller flera, myndigheter. Ibland ställs det speciella krav på lokalen där en viss verksamhet ska bedrivas, i andra fall ligger kraven på den som ska bedriva den.

Ta hjälp för att göra rätt

Det finns hjälp att få när det gäller att ta reda på vilka tillstånd som eventuellt kan behövas, bland annat kan du hitta e-tjänster med denna information. Vilka myndigheter som tillstånd och tillsyn varierar. Det kan vara lokala myndigheter, regionala eller rikstäckande. De lokala myndigheterna finns oftast hos kommunen eller polismyndigheten, medan länsstyrelsen är exempel på en regional myndighet. Rikstäckande myndigheter som du kan vara tvungen att söka tillstånd hos, och som också är tillsynsmyndigheter är Livsmedelsverket och Datainspektionen. hjälp med företag Innan du startar ditt företagande är det bra att lära känna den bransch du ska vara verksam i. Företagande kräver både kunskap och erfarenhet, men erfarenheten har man, av förklarliga skäl, inte från början. Titta istället på företag som bedriver en liknande verksamhet, och se hur de går till väga. Samla all kunskap och inspiration du kan, så att du står redo när det är dags för dig att starta upp ditt företag. Titta speciellt på de företag i branschen som är särskilt framgångsrika, så kan du hitta lösningar för hur du bäst ska kunna nå ut till dina framtida kunder. Det kan, till exempel, vara bra att göra studiebesök hos andra företag och se hur de lagt upp verksamheten och kanske också hur de utnyttjar sina lokaler. Det gjorde jag personligen innan jag startade mitt finansbolag och det visade sig ge väldigt mycket och bra information om hur de strukturerar sina affärer, finansbolaget jag besökte sysslade med fakturabelåning och fakturaköp. Alla tips och råd, och all inspiration är viktig inför starten av ett nytt företag. Du kan också titta på andra företags hemsidor, där en hel del användbar information kan finnas. Dessutom finns inom många branscher en branschorganisation, som är en stor och nyttig källa för kunskap. I många kommuner finns också lokala företagarföreningar, som också kan vara till stor hjälp för dig. Om du inte tidigare har erfarenhet av den bransch du ska vara verksam i, kan du kanske hitta möjligheten till en praktikperiod, för att få insyn och förståelse för branschen.

Varför ska man ha en revisor?

Alla företag har skyldighet att ha en ordentlig bokföring och redovisning. För att alla intressenter ska kunna veta att redovisningen är korrekt utsätts bokföring och redovisning ofta för en revision, och denna genomförs av en revisor. Revisorn ska verifiera bokföringen och verksamheten i ett företag eller en organisation. Beroende på vilken form av bokföring som ska revideras kan en revisor vara auktoriserad, godkänd eller ideell.

Vem får kalla sig revisor?Varför ska man ha en revisor

För revision av redovisningen i en ideell förening, till exempel, räcker det att man anlitar en ideell revisor, det vill säga en lekmannarevisor. Detta kan, i princip, vara vem som helst, eftersom det inte ställs några krav på vem som får vara ideell revisor. Godkänd och auktoriserad revisor, däremot, är två titlar som är skyddade enligt lag.

Revisorer godkänns och auktoriseras av Revisorsnämnden (RN) som också utfärdar registrering av revisionsbolag. Registreringar, godkännanden och auktorisationer gäller för fem år i taget. RN utövar också tillsyn över alla godkända och auktoriserade revisorer. Revisorns verksamhet samt även hans/ hennes redbarhet granskas inför varje ny femårsperiod. För företag vars registrering ska förnyas sker också en granskning där man bland annat tittar på ägande och styrelsesammansättning, så att dessa följer de speciella regler som finns för revisionsföretag.

Den som ska kunna bli godkänd eller auktoriserad revisor måste vara yrkesverksam som revisor. Den som söker för första gången måste också, enligt regler som infördes 1995, ha avlagt revisorsexamen för godkännande, och högre revisorsexamen för att bli auktoriserad revisor. Dessa examinationer anordnas av Revisorsnämnden två gånger om året.

Bestämmelserna ändrades 2013 och för nya revisorer gäller alltså andra regler. Man har tagit bort examen för revisorer, och därmed kommer godkända revisorer med examen att försvinna. Alla revisorer som avlagt examen benämns numera auktoriserade, och det är enbart de revisorer som inte avlagt examen, men som är godkända, som fortsättningsvis kallas godkänd revisor. Det är alltså i framtiden enbart möjligt att bli auktoriserad revisor.

Vad gör revisorsnämnden?

Revisorsnämnden är en statlig myndighet som handhar revisionsfrågor. Nämndens uppgifter är att dels se till att det finns kvalificerade revisorer för alla behov i svenskt näringsliv, och att utöva tillsyn över de revisorer som finns. Man har, helt enkelt, som uppgift att det finns tillgång till kvalificerade revisorer som på ett korrekt sätt kan revidera både aktiebolag, banker, stora ekonomiska föreningar, stiftelser, försäkringsbolag och alla andra sammanslutningar som bedriver ekonomisk verksamhet. Man har också ansvar för de normer som används av de kvalificerade revisorerna i god revisorssed.

För godkända och auktoriserade revisorer gäller också speciella regler. Bland annat är man skyldig att anmäla brott till åklagare, och man ska rapportera om man misstänker att det förekommer penningtvätt, eller finansiering av terrorism. Alla sådana misstankar ska rapporteras till Finanspolisen.

De revisorer som är verksamma inom den kommunala sektorn certifieras istället av en certifieringsnämnd. För att bli certifierad kommunal revisor måste man ha en akademisk som ger de speciella kunskaper som är lämpliga inom kommunal revisionsverksamhet.

Till utbildningen ska också läggas en handledd praktik inom kommunal revision, som sammanlagt ska uppgå till minst fem år. För att bli auktoriserad revisor idag, måste man ha genomgått en utbildning på totalt åtta år. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och avsluta med ett prov som måste avläggas innan man får sin auktorisation. Den teoretiska utbildningen sker på högskola eller universitet. Man läser i minst tre år, och man ska ha minst en kandidatexamen efter utbildningstiden.

Därefter måste man genomgå en praktisk utbildning på minst tre år, som sker under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor. De återstående två åren, innan man kan bli auktoriserad revisor, kan man fördela på praktisk och teoretisk utbildning efter eget önskemål. Man kan, till exempel, studera på universitet i fem år, eller dela upp utbildningen på fyra års teoretisk och fyra års praktisk utbildning.

Men, även för den som inte vill, eller kan, lägga så mycket tid på utbildning finns möjligheten att vara revisor. Dock inte med den skyddade titeln auktoriserad revisor. För en skatterevisor eller internrevisor ställs inte krav på auktorisation, och man kan naturligtvis också vara lekmannarevisor.

Det finns också andra befattningar och arbetsuppgifter, på exempelvis en redovisningsbyrå, som inte kräver att man är auktoriserad revisor. Det är fullt möjligt att jobba med bokföring och redovisning, och man kan också bli redovisningskonsult.