Kontakta mig info@sundaymorning.nu

Mina tips till att starta eget företag

Affärsplan Här har jag samlar mina bästa tips om hur man gör för att starta ett eget företag och vad man bör tänka på. drömma om eget företagMånga drömmer om att få till en förändring i sitt liv, och en av de vanligaste drömmarna är att få en möjlighet att tjäna sitt uppehälle genom eget företagande. Man har kanske en idé om att sälja varor eller tjänster inom en sektor man intresserar sig för, eftersom en av de stora drivkrafterna är att trivs och ha roligt på sitt jobb. Men, för många är tanken på att starta eget kanske också den enda möjligheten att få ett jobb över huvud taget, med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut idag. Även om arbetslösheten kanske inte ökar längre, blir det ändå fler och fler som saknar en fast anställning. Man tvingas leva med ständig beredskap för att ta vara på den få chanser till vikariat eller korta tidsbestämda jobb. Att i den situationen få möjlighet att starta eget företag och få både stadig sysselsättning och inkomst är naturligtvis ett lockande alternativ. Nu är det inte helt enkelt att starta ett eget företag. Det krävs en hel del planering, och många kontakter med parter på arbetsmarknaden och den tänkta kundkretsen.

Hur börjar man?Affärsplan 12 steg

Det första man måste göra är att göra upp en affärsplan. Du måste fundera på hur du bäst kan planera och beskriva din affärsidé, och skapa tydliga mål för den kommande verksamheten. Om du är arbetslös, eller vill få någon form av starthjälp, måste du kunna presentera en hållbar affärsidé som man tror på, annars kan det vara svårt att få startbidrag. Du måste också sätta dig ner och göra en kalkyl, där du räknar ut kostnader för lön och försäkringar, och också hur du ska prissätta dina varor eller tjänster. Du måste också ha en plan för vad du skall göra om dina kunder inte betalar i tid, det är väldigt viktigt att du har ett cash-flow i din verksamhet så att du kan betala dina räkningar i tid, skulle du hamna i en sådan situation att din kund inte betalar kan du alltid vända dig till ett finansbolag för att sälja dina fakturor. På det viset får du snabbt tillgång till pengar. Vilken typ av företag har du tänkt dig? Enskild näringsverksamhet är kanske den vanligaste företagsformen när det gäller eget företagande, åtminstone till en början. Men, du kan, till exempel, också välja handelsbolag eller aktiebolag. Det gäller också att hitta på ett bra namn för ditt företag. Ett namn som inte redan finns, och som kan bli godkänt vid granskningen hos Bolagsverket. Företagande handlar mycket om pappersarbete, och det gäller att hålla reda på alla regler och bestämmelser som finns. Först bör du ta reda på om den verksamhet du tänkt bedriva kräver någon form av tillstånd. Eller kanske det krävs att du registrerar eller på annat sätt anmäler verksamheten till en, eller flera, myndigheter. Ibland ställs det speciella krav på lokalen där en viss verksamhet ska bedrivas, i andra fall ligger kraven på den som ska bedriva den.

Ta hjälp för att göra rätt

Det finns hjälp att få när det gäller att ta reda på vilka tillstånd som eventuellt kan behövas, bland annat kan du hitta e-tjänster med denna information. Vilka myndigheter som tillstånd och tillsyn varierar. Det kan vara lokala myndigheter, regionala eller rikstäckande. De lokala myndigheterna finns oftast hos kommunen eller polismyndigheten, medan länsstyrelsen är exempel på en regional myndighet. Rikstäckande myndigheter som du kan vara tvungen att söka tillstånd hos, och som också är tillsynsmyndigheter är Livsmedelsverket och Datainspektionen. hjälp med företag Innan du startar ditt företagande är det bra att lära känna den bransch du ska vara verksam i. Företagande kräver både kunskap och erfarenhet, men erfarenheten har man, av förklarliga skäl, inte från början. Titta istället på företag som bedriver en liknande verksamhet, och se hur de går till väga. Samla all kunskap och inspiration du kan, så att du står redo när det är dags för dig att starta upp ditt företag. Titta speciellt på de företag i branschen som är särskilt framgångsrika, så kan du hitta lösningar för hur du bäst ska kunna nå ut till dina framtida kunder. Det kan, till exempel, vara bra att göra studiebesök hos andra företag och se hur de lagt upp verksamheten och kanske också hur de utnyttjar sina lokaler. Det gjorde jag personligen innan jag startade mitt finansbolag och det visade sig ge väldigt mycket och bra information om hur de strukturerar sina affärer, finansbolaget jag besökte sysslade med fakturabelåning och fakturaköp. Alla tips och råd, och all inspiration är viktig inför starten av ett nytt företag. Du kan också titta på andra företags hemsidor, där en hel del användbar information kan finnas. Dessutom finns inom många branscher en branschorganisation, som är en stor och nyttig källa för kunskap. I många kommuner finns också lokala företagarföreningar, som också kan vara till stor hjälp för dig. Om du inte tidigare har erfarenhet av den bransch du ska vara verksam i, kan du kanske hitta möjligheten till en praktikperiod, för att få insyn och förståelse för branschen.